-II- Hebrew Alphabet

Hebrew mac OS X keyboard

KB_0014_Hebrew

Hebrew Letters on mac OS X

mac OS X keyboard

English sound

Semitic abjads

t key

alef (‘a)

א

c key

beit (b; v)

ב

d key

gimel (g)  = גָמָל

ג

s key

dalet (d)

ד

v key

hei (h)/He

ה

u key

vav (v as consonant; o or u as vowel)

וך =

w

alt and u

 וּ

shift and u

 וֹ

z key

zayin (z)

ז

J key

cheit (ch)

ח

y key

teit (t)

ט

h key

yod (y as consonant, i as vowel)

י

F key

kaf (k or kh)

כ

L key

kaf sofit (k or kh; only when the final letter of a word)

ך

k key

lamed (l)

ל

n key

mem (m)

מ

o key

mem sofit (m; only when the final letter of a word)

ם

b key

nun  (n)

נ

i key

nun sofit (n; only when the final letter of a word)

ו

x key

samech (s)

ס

g key

ayin (‘; guttural consonant)

ע

p key

pei (p or f)

פ

; key

pei sofit (p or f; only when the final letter of a word)

ף

m key

tzadi (tz)

צ

> key

tzadi sofit (tz; only when the final letter of a word)

ץ

E key

qof (k)

ק

R key

resh (r)

ר

A key

ש

< key

Taw

tav

ת